خانه

 رواج يك دروغ بزرگ تاريخي در حق فردوسي
پس از گذشت 30 سال، فريدون جنيدي شاهنامه پژوه و رئيس بنياد نيشابور، شاهنامه فردوسي را با ويرايش خود به چاپ مي رساند. درباره اين شاهنامه با فريدون جنيدي گفت وگويي ترتيب داده ايم كه مي خوانيد:كمي درباره اين شاهنامه صحبت مي كنيد؟شاهنامه فردوسي بعد از 30 سال در پنج جلد ويرايش شده و همراه با يك جلد پيشگفتار توسط انتشارات بلخ وابسته به بنياد نيشابور به چاپ مي رسد.در اين ويرايش چه چيزهايي مدنظر شما بوده است؟

تصحیح خالقي مطلق مقابله است، نه تصحیح
«نسخه‌ای که آقای خالقی مطلق از شاهنامه ارائه داده كاری بسيار ستودنی بادقت نظر بالاست كه نسبت به كارهای پيش از خود نيز برتری‌های بسياری دارد و من در تصحيح خود بهره بسياری از آن بردم. اما اين كار ويرايش اشعار فردوسي نيست؛ بلكه مقابله نسخ شاهنامه است.» این نظرات فریدون جنیدی است که می‌گوید به زودی تصحیحش از شاهنامه منتشر می‌شود.

You can find this art discussed and made all over the world. We’ve even seen people talking about it on this online casino for Australians as well.

تصحیح جنیدی از «شاهنامه» در نمایشگاه کتاب رونمایی می شود
به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جنيدي كه 20 فروردين‌ماه سال‌روز تولد 70سالگي‌اش است، 30 ‌سال روي تصحيح «شاهنامه» كار كرده كه به تازگي، چهار مجلد آن از سوي چاپخانه‌ي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر شده است. دو مجلد پاياني نيز در چاپخانه است كه تا نمايشگاه كتاب، منتشر خواهد شد.

گزارش بازدید از یزد

در تابستان 1380 به فراخواني‌هاي علمي حصارنوي از اداره کل ميراث فرهنگي استان يزد، براي ديدن چند سنگنوشته و سنگ‌نگاره به آن استان رفتم، و چون هيچگونه پيامد اين گزارش در کارهاي آن ادارهء کل ديده نشد، آنرا آگاهي فرهيختگان ايران پيشکش مي‌کنم